Δυναμική Διανομή - Προφίλ

?????? ?????? 
?????????????????
AMSTEL ?/5000.69?????? 1.5lt0.24
AMSTEL ?/3300.58?????? 500ml0.13
AMSTEL ?/5000.82?????? 1.5lt0.23
???????? ?/5000.89?????? 500ml0.12
???????? ?/3300.72????? 1.5lt0.23
???????? ?/5001.00????? 500ml0.12
???? ?/5000.69?????? 
FISCHER ?/5000.91?????????? ?/500ml1.10
?????? ?/5000.90????? ?????? 
FIX ?/5000.69????? 1.5lt1.76
M???? ?/5000.70??????? 1.5lt1.76
??????? ?/5000.51???? 1.5lt1.79
?????????? 3? ?????? 1.5lt1.97
?????? 330ml ???????? 1.5lt2.29
COCA-LIGHT-ZERO0.43????? 10lt ??????-????11.87
FANTA-SPRITE0.43????? 20lt ??????-????21,50
???? TUBORG0.38????-???????? 
TONIC TUBORG0.44???? ???? 5lt  ??????25.00
?????? 500 ml ???? ???? 0.05ml0.84
COCA-LIGHT-ZERO0.61???? ???? 200ml2.36
FANTA-SPRITE0.61???????? ???? 5lt ??????20.00
???? TUBORG0.56???????? ??????? 0.05ml0.73-0.76
?????? 1.5lt ???????? ??????? 200ml2.95
COCA-LIGHT-ZERO1.08????.???????????? 0.05ml0.65
FANTA-SPRITE1.06??????? 
?????? 250ml ?????????? ???? 330ml0.38
COCA-LIGHT-ZERO0.39??????? ???? 330ml0.53
FANTA-SPRITE0.39?????????? ??? 235ml0.39
????? ????? ???? ??? 235ml0.26
?????? 1 lt1.56???? ?????? 250ml0.27
?????? 330 ml0.70LIPTON ???-??? ?/330ml0.48
???????? 1lt1.02REDBULL K/250ml1.02
???????? 250ml0.48POWERADE 500ml0.96
??? 1lt0.82MONSTER K/5001.17
??? 250ml0.42LIPTON ???-??? 500ml0.68
??????? 1lt1.16  
?????? 1lt1.35???????? 10lt ?????? ?????11.4
??????? 1lt1.16???????? ?? ????0.65
??????? 250ml0.48  
???.????? ????????? 1lt1.16?????? 
???.????? ????????? 330ml0.57???????? 
?? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ???? ???? ????????
?????????? ??? ???? ??? ????? ????????????
??????????? ??? ??? 12?.?. ???????????? ?????????

Προσφορές

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑΣ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ "ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ" 10ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ 11,40+ΦΠΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ 5 ΚΙΛΑ 0,65/ΚΙΛΟ+ΦΠΑ

ΚΡΑΣΙ ΑΣΚΟΣ 20ΛΙΤΡΑ  ΛΕΥΚΟ,ΡΟΖΕ 21,5+ΦΠΑ

ΚΡΑΣΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 5ΛΙΤΡΩΝ  5,90+ΦΠΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΗΦΙΣΣΟΥ 54 - ΓΕΦ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
ΚΟΛΩΝΟΣ - 10442
ΤΗΛ.: 210-5125284, 210-2381104
E-mail: info@dinamiki-dianomi.gr